• Hyvän kouluruoan tapahtumaviikko
  • Järkipalaa-käsikirja
  • Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi
  • Makukoulu
  • Sapere-menetelmä päivähoidon ravitsemuskasvatuksen tukena
  • Asiakaslähtöisen kouluruokailumallin kehittäminen
  • Välipala-automaattikokeilu
  • Lapsiin ja nuoriin kohdistuneet ravitsemushankkeet
  • Hyvä välipala
  • Yhteistyössä
Tämä sivusto ei ole enää aktiivinen.

Järkipalaa - pääroolissa lasten ja nuorten ravitsemus!

Ajankohtaista

Kymijoen on ensimmäinen yritys, joka tarjoaa Sydänmerkki-aterioita lapsille peruskoulussa ja lukioissa.

Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin omistama Kymijoen Ravintolapalvelut on ottanut Sydänmerkki-ateriamerkinnät käyttöönsä 24 oppilasravintolassa. Aluksi Sydänmerkki-aterioita on kouluissa tarjolla 1-3 kertaa viikossa, myöhemmin syksyllä useammin.

Aiemmin keväällä merkinnät otettiin käyttöön kuudessa saman yrityksen henkilöstöravintolassa.

Kaikkiaan Sydänmerkki-aterioita on tarjolla jo 88 eri lounasruokalassa.

Mikä Sydänmerkki-ateria?

Henkilöstöravintoloissa aterioivat voivat helposti koota terveellisen lounasaterian. Ravitsemuksellisesti laadukkaasta ruuasta ja paremmista valinnoista viestitään Sydänmerkillä.

Tietyt kriteerit täyttävät aterian osat merkitään Sydänmerkki-ateria-tunnuksin linjastoon ja ruokalistaan, jolloin terveellisten valintojen tekeminen on helppoa.

Lue lisää Sydänmerkki-ateriasta

Terveellinen elämä ja laadukas ruoka ovat hyvän elämän lähtökohtia. Lainalaitos tukee ja helpottaa näitä päätöksiä, jotta arkiruokailusi olisi entistä terveempää ja sujuvampaa. Lue lisää Lainalaitoksen sivuilta Raha-asioista murehtiminen on suomalaisissa perheissä miltei enemmän sääntö kuin poikkeus. Lainaa tarkastamalla sekä vertailemalla, on mahdollista vaikuttaa myös elämänlaatuun. .


Järkipalaa-sivusto tarjoaa tietopaketin lasten ja nuorten ravitsemuksesta: tietoa ja kokemuksia, tutkimustuloksia ja toimintatapoja mm. kouluaikaisen ruokailun kehittämiseen sekä innostavia, uudenlaisia ravitsemuskasvatusmateriaaleja opetustyöhön.

Järkipalaa on osa Sitran elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAa. Vuosina 2006-2008 toteutetussa hankkeessa tutkimuslaitokset, järjestöt ja yritykset kehittivät ja testasivat yhdessä keinoja, joilla voidaan parantaa lasten ja nuorten terveyttä. Hankkeessa kiinnitettiin erityishuomiota lasten ja nuorten ravitsemukseen.

Sivustoa ylläpitää Suomen Sydänliitto rySuomen Sydänliitto